دانلود پروژه علل و عوامل مؤثر در شکل گیری حاشیه نشینی در ایران

دانلود پروژه علل و عوامل مؤثر در شکل گیری حاشیه نشینی در ایران / حاشیه نشینی در شهر

 

فهرست مطالب:

 • چکیده
 • مقدمه
 • بیان مسأله
 • اهداف تحقیق
 • روش تحقیق
 • حاشیه نشینی
 • انواع مساکن نابهنجار در ایران
 • ویژگی های حاشیه نشینی و شرایط زیستی حاشیه نشینان
 • ویژگی های عمومی قابل مشاهده در مناطق حاشیه نشین
 • علل حاشیه نشینی
 • عوامل مؤثر بر شکل گیری حاشیه نشینی
 • دلایل حاشیه نشینی در ایران
 • پیامدهای حاشیه نشینی
 • نتیجه گیری
 • راهکارها و پیشنهادات
 • منابع و مأخذ

 

چکیده چند اسلاید اول:

چکیده

جهان به سرعت در حال گسترش زندگی شهری است. در حال حاضر، سرعت رشد شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. در ایران نیز شهرنشینی با روندی سریع و شتابان همراه بوده و این رشد شتابان، مسائل و معضلات زیادی برای شهرهای بزرگ ایران بدنبال داشته است. شهر دارای یک آستانه ی جمعیتی است و هدف آن برآورد نیازهای آن جمعیت است. رشد…….

مقدمه

حاشیه نشینی پدیده ای است اجتماعی و به عنوان معضل اجتماعی مورد توجه جامعه شناسان شهری و سایر علوم مربوط به شهرسازی قرار گرفته است. حاشیه نشینی مترادف با آسیب ها و انحرافات اجتماعی است اگر چه حاشیه نشینان آسیب زا و منحرف نیستند ولی شرایط و موقعیت جغرافیایی ایجاب می کند تا برای منحرفان، منطقه اخلاقی و فرهنگی خاصی ایجاد شود. زندگی حاشیه نشینی و کنش متقابل اعضای آنها با یکدیگر عامل به……..

بیان مسأله

شکل گیری حاشیه نشینی در ایران (با وجود ویژگی های منحصر به فرد خود و تفاوت هایی که با سایر کشورهای در حال توسعه دارد ) ریشه در توسعه برون زا و رشد بسیار سریع شهرنشینی دارد، که آغاز آن به طور تقریبی مقارن است با سالهای آغازین۱۳۰۰، (حسامیان و همکاران، ۱۳۷۷: ۳۷ ) در حدود سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ حاشیه نشینی نتیجه مهاجرت های عظیم روستاییان به شهرها و افزایش شدید جمعیت روستایی در چند شهر بزرگ بوده است که منجر به بروز اشکال آلونک نشین در برخی از این شهرها شده است. در کلانشهرهای ایرانی که درگیر با مسأله حاشیه نشینی است، این فقط محدود به مناطق حاشیه نشین نمی شود بلکه کل شهر را متأثر…..

دانلود پروژه علل و عوامل مؤثر در شکل گیری حاشیه نشینی در ایران

دانلود پروژه علل و عوامل مؤثر در شکل گیری حاشیه نشینی در ایران / حاشیه نشینی در شهر

پروژه های دیگر  تحلیل فضای شهری

پروژه های دیگر شهر سازی

دانلود نقشه های معماری مورد تائید سازمان نظام مهندسی

پروژه های معماری