دانلود پروژه ایتبس ساختمان ۷ طبقه بتنی به همراه دفترچه بارگذاری و نقشه های اتوکدی

دانلود پروژه ایتبس ساختمان ۷ طبقه بتنی به همراه دفترچه بارگذاری و نقشه های اتوکدی ( پروژه بتن عمران ) / پروژه بتن عمران / دانلود پروژه ایتبس عمران

مدارک موجود در پروژه:

 • فایل های ایتبس
 • فایل بارگذاری
 • فایل اتوکدی 

معرفی پروژه

     در این پروژه ، طراحی یک ساختمان ۷ طبقه بتنی با سیستم قاب خمشی با شکل پذیری متوسط ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کاربری این ساختمان مسکونی است به نحوی که طبقه همکف پارکینگ و۶ طبقه بالای آن فضای مسکونی می باشد. احداث آن در شهر تبریز و زمین نوع ۳ بوده و سیستم باربر ثقلی آن ، سقف تیرچه بلوک می باشد.

فهرست  مطالب فایل بارگذاری:

 1. جدول مشخصات مصالح 
 2. شرایط ستون گذاری بر اساس طرح پارکینگ
 3. سیستم قاب خمشی متوسط
 4. آیین نامه های مورد استفاده در طراحی سازه
 5. ابعاد اولیه المانها
 6. بارگذاری ثقلی
 7. محاسبه وزن دیوار۲۰سانتی محیطی بدون نما
 8. محاسبه وزن دیوار ۲۰ سانتی محیطی نمادار
 9. محاسبه بار واحد سطح تیغه بندی
 10. محاسبه بار جان پناه با نما
 11. محاسبه بار جان پناه  بدون نما
 12. محاسبه بار دیوار پله
 13. محاسبه بار مرده پله
 14. محاسبه بارکف طبقات
 15. محاسبه بارکف طبقه بام
 16. بارهای زنده
 17. محاسبه بار برف
 18. محاسبه بار زلزله
 19. خلاصه بارگزاری

شرایط ستون گذاری بر اساس طرح پارکینگ :

     ۱- ابعاد مورد نظر برای استقرار هر خودرو ( ۵ × ۵/۲ ) متر است.

     ۲-عرض مورد نیاز برای پارک دو خودرو در مجاورت یکدیگر ، برابر ۵ متر است.

     ۳- فضای مورد نیاز برای مانور خودرو برای خروج از پارکینگ برابر ۲۵ مترمربع است.

سیستم قاب خمشی متوسط

     سیستم قاب خمشی متوسط ، یکی از سیستمهای نسبتاً شکل پذیر بوده و دارای قابلیت استهلاک انرژی زیادی می باشد. هر چند این سیستم شکل پذیری قابل ملاحظه ای نسبت به سایر سیستمها دارد ، اما دارای سختی کمتری بوده و در ساختمانهای بلند استفاده از این سیستم به دلیل بزرگ بودن مقاطع سازه ای مقرون به صرفه نمی باشد

آیین نامه های مورد استفاده در طراحی سازه :

     ۱- آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله استاندارد۲۸۰۰ ویرایش ۴

    ۲- مبحث ششم مقررات ملی ساختمان۹۲ ( بارهای وارد بر ساختمان ) 

    ACI – 3 – آیین نامه   

   ۴- مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان

…………………………………

دانلود پروژه ایتبس ساختمان 7 طبقه بتنی به همراه دفترچه بارگذاری و نقشه های اتوکدی

دانلود پروژه ایتبس ساختمان ۷ طبقه بتنی به همراه دفترچه بارگذاری و نقشه های اتوکدی

ایتبس

دانلود پروژه های دیگر رشته عمران

دانلود پروژه ایتبس ساختمان ۷ طبقه بتنی به همراه دفترچه بارگذاری و نقشه های اتوکدی ( پروژه بتن عمران ) / پروژه بتن عمران / دانلود پروژه ایتبس عمران