دانلود پروژه مرمت خانه عهدی تبریز

دانلود پروژه مرمت خانه عهدی تبریز

دانلود پروژه مرمت خانه عهدی تبریز در ۱۳۰ صفحه ورد

خانه عهدی

مربوط به دوره قاجار است و در تبریز، خیابان شمس تبریزی، نرسیده به گرو واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۱۹۲۰۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

خانه عهدی تبریز

خانه عهدی تبریز

 

فهرست مطالب پروژه:

۱- “مطالعات و طرح رفع خطر”

 • ( سازه ، معماری ، تاسیسات )

۲- “مطالعات تاریخی”

 •  اطلاعات اثر
 • موقعیت
 • اطلاعات ثبتی
 • نقشه هوایی سال  ۱۳۰۶ شمسی ، تبریز
 • نقشه هوایی سال ۱۲۸۷ شمسی ، تبریز( خریطه شهر تبریز )
 • نقشه هوایی سال ۱۳۲۷ تبریز( اسدالله خان مراغه ای )
 • نقشه هوایی سال ۱۳۳۵ تبریز
 • نقشه هوایی سال ۱۳۹۷ تبریز

۳- “مطالعات  و شناخت وضع موجود”

 •  تهیه نقشه های پایه
 • سازه
 • تاق ها
 • گنبد
 • پوشش های تخت
 • مطالعات معماری
 • تاسیسات
 • جزئیات دیوار چینه ای

۴- ” آسیب شناسی”

 • آسیب شناسی عناصر سازه ای
 • آسیب عناصر افقی : ( سقف )
 • آسیب عناصر افقی : ( کف )

۵- آسیب شناسی تزئینات

 • آسیب تزئینات : ( آجری )
 • آسیب تزئینات : ( گچی )
 • آسیب تزئینات : ( چوبی )
 • آسیب تزئینات : ( فلزی )

۶- آسیب شناسی تاسیسات

 • تاسیسات سنتی : سردابه
 • تاسیسات کنونی : آب و برق و گاز شهری

۷-” طرح رفع آسیب “

 • طرح رفع آسیب رطوبت

 • _ رفع عوامل نم صعودی
 • _ رفع عوامل نم نزولی
 • طرح رفع آسیب ترک

 • __ رفع عوامل ایجاد ترک های عمیق
 • __ رفع عوارض ناشی از ایجاد ترک های عمیق
 • __ رفع عوامل ایجاد ترک در حد اجزا و عناصر ساختمانی
 • __ رفع عوارض ناشی از آسیب
 • __  رفع عوامل ایجاد ترک های سطحی
 • رفع عوارض ناشی از آسیب

 • __ رفع عوارض ناشی از ترک های سطحی
 • رفع آسیب عناصر سازه ای

 • __ رفع عوامل آسیب پی
 • __ رفع عوارض ناشی از آسیب پی
 • __ رفع آسیب عناصر عمودی
 • __ رفع آسیب عناصر افقی
 • رفع آسیب عناصر معماری

دانلود پروژه مرمت خانه عهدی تبریز

دانلود پروژه مرمت خانه عهدی تبریز

دانلود پروژه مرمت خانه عهدی تبریز

خانه عهدی

دانلود پروژه مرمت خانه عهدی تبریز

خانه عهدی

دانلود پروژه مرمت خانه عهدی تبریز

خانه عهدی

برای دانلود از منوی سمت راست اقدام نمائید.

دیگر پروژه های مرمت