دانلود پروژه مرمت بازارچه سرخاب در ۵۲ صفحه ورد

دانلود پروژه مرمت بازارچه سرخاب / پروژه مرمت بازارچه سرخاب / مرمت بازارچه سرخاب / بازارچه سرخاب / مرمت بازارچه سرخاب تبریز

دانلود پروژه مرمت بازارچه سرخاب در ۵۲ صفحه ورد

دانلود پروژه مرمت بازارچه سرخاب

دانلود پروژه مرمت بازارچه سرخاب

فهرست مطالب:

۱- مطالعات تاریخی

۲- مطالعات و شناخت وضع موجود

 • پلان وعکس ها
 • سازه
 1. پی
 2. عناصر عمودی
 3. عناصر افقی
 • مطالعات معماری
 1. تزئینات آجری
 2. تزئینات چوبی
 • تاسیسات

۳- طرح رفع خطر

 • سازه
 1. پی
 2. عناصر عمودی
 3. عناصر افقی

۴- آسیب شناسی

 • رطوبت
 1. عوارض نم صعودی
 2. عوارض نم نزولی
 • ترک
 1. ترکهای عمیق
 2. ترکهای سطحی
 • آسیب شناسی
 1. آسیب شناسی عناصر سازه ای
 2. آسیب شناسی تزئینات

۵- طرح رفع آسیب

 • طرح رفع آسیب رطوبت
 1. رفع عوامل نم صعودی
 2. رفع عوامل نم نزولی
 • طرح رفع آسیب ترک
 1. رفع عوامل ایجاد ترک های عمیق
 2. رفع عوامل ایجاد ترک های سطحی
 • طرح رفع آسیب شناس
 1. رفع آسیب شناسی عناصر سازه ای
 2. رفع آسیب شناسی تزئینات

۶- طرح پیشنهادی

۷- منبع و مآخذ

دانلود پروژه مرمت بازارچه سرخاب / پروژه مرمت بازارچه سرخاب تبریز

خلاصه چند صفحه اول پروژه

مطالعات تاریخی(بازارچه سرخاب)

مجموعه بازار تاریخی تبریز بخش عمده ای از تبریز قدیم و بخش موثری از تبریز کنونی را در بر میگیرد و شامل هسته اصلی بازار امتداد بازار حرمخانه و مسجد کبود و بازارچه سرخاب است.

بازارچه سرخاب مربوط به اوایل دوره قاجار است و در تبریز خیابان شهید مدنی بازارچه سرخاب واقع شده و این اثر در تاریخ ۵تیر۱۳۸۴ با شماره ثبت ۱۱۹۸۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

دانلود پروژه مرمت بازارچه سرخاب

دانلود پروژه مرمت بازارچه سرخاب

بازارچه سرخاب از بازارچه های قدیمی تبریز است که در مکان درب سرخاب ساخته شده است. این بازارچه در قسمت مهرانرود (میدان چایی)و سمت شرقی بقعه صاحب الامر احداث شده است. این بازارچه از سه بازار ترکیب یافته است که دو بازاردر سمت شرقی غربی قرار دارند. قسمتی از بازارچه درب سرخاب که سقف آن ویران شده است.به صورت گذر وکوچه در آمده و قسمت ضلع شمالی و شرقی بازارچه سالم مانده است.در این بازارچه مشاغل عمده ای چون صنف نجاری .خراطی و تولید چوب و نئوپان و فیبر وجود دارد.

نقشه های قدیمی تبریز موجود در پروژه

 • نقشه های تبریز در دوران حکومت صوفیان
 • نقشه تبریز در قرن
 •  نقشه تبریز در سال
 • نقشه هوایی در سال۱۳۳۵
 • نقشه هوایی در سال۱۳۴۶
 • نقشه هوایی در سال۱۳۵۴
 • نقشه هوایی در سال جاری

مطالعات و شناخت وضع موجود

شناخت وضع موجود

توضیحات:قسمتی از بازار طی سالهای متمادی از بین رفته است و قسمتی از بازار در سال ۱۳۹۲ مرمت شده و به پایان رسیده است اما در بخش مهمی از بازار هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

دراین میان فرو ریختن و خرابی آجرهای وجای اشتباه درب اصلی و سقف های شیروانی با اتصالات  تیرهای چوبی پوسیده نگران کننده به نظر میرسد .

هم چنین راسته باریک وکمی طولانی باز سازی نشده نیزدر این میان خود نمایی میکند.

دانلود پروژه مرمت بازارچه سرخاب

دانلود پروژه مرمت بازارچه سرخاب

سازه

منظور از سازه در ابنیه تاریخی پی .عناصر عمودی.عناصر افقی ساختمان می باشد.

۱- پی :

پی در ابنیه تاریخی یکی ازمهم ترین اجزای ساختمان محسوب می گردد و در عین حال از تنوع در نوع مصالح و تکنیک ساخت نیز بهره مند بوده است.در بعضی مواقع جنس پی با جنس دیوار روی آن مطابقت داشته و در گاهی نیز میتواند متفاوت باشد.به طور کلی پی های سنتی در ابنیه تاریخی شامل پی های سنگی .آجری .خشتی و شفته ای می باشند.

اگرچه در بناهای فاقد ارزش و کوچک پی های گلی و کاهگلی نیز مشاهده می گردد که در واقع پی نبوده و ریشه دیوار در داخل خاک محسوب می گردد.

 ۲- عناصر عمودی :

منظور از عناصر عمودی در ساختمان .دیوارها و ستون ها می باشند که می توانند باربر وی ا غیر باربر بوده و اصطلاحا به صورت شاقولی در ساختمان در می آیند.

دیوار ها دچار شکم گرفتگی شده است که به نظر میرسد پوسیدگی ناودانها به آجرها صدمه زده است.

پوسیدگی تیر های چوبی و قرار گرفتن ستونها در داخل دیوار های مجاورو اتصالات اسفناک و هم چنین در حال ریزش بودن دیوارها و سقفی که دیوار ها و تیر ها به آنها اتصال دارند.

۳- عناصر افقی:

منظورازعناصر افقی سقفها و تیر ها می باشد سقف ها در ابنیه تاریخی به دو دسته سقفهای تاقی شکل و تخت تقسیم می شود .

کل  محدوده بازارچه با توجه به سقفی که هم اکنون به کار رفته یعنی تیر وچوبی مابین مغازه ها ستون موجود نشان از دیوار حائل دارد .ودر قسمتهای میانی از دیوار جدا کننده استفاده شده است.

مطالعات معماری

     ۱- تزئینات آجری

در این بازارچه از آجرهای پخته همان شیوه ی بازار بزرگ تبریز استفاده شده است.که اکثر قسمتهای پوسیده شده است و در قسمت دروازه ی اصلی از روش آجر زنی ضربی و در قسمت جلویی از روش آجر زنی رومی استفاده شده است………

مرمت بازارچه سرخاب تبریز

مرمت بازارچه سرخاب تبریز

مرمت بازارچه سرخاب تبریز

مرمت بازارچه سرخاب تبریز

برای دانلود از منوی سمت راست اقدام نمائید

دیگر پروژه های مرمت

مطالب دیگر در مورد این پروژه