دانلود پروژه مرمت خانه بهنام

دانلود پروژه مرمت خانه بهنام / مرمت خانه بهنام تبریز / بازسازی خانه بهنام 

دانلود پروژه مرمت خانه بهنام در ۱۱۰ صفحه ورد و قابل ویرایش + نقشه های اتوکدی خانه بهنام تبریز

 

فهرست مطالب این پروژه :

فهرست مطالعات

گام اول : مطالعات و طرح رفع خطر

گام دوم : مطالعات تاریخی

گام سوم : مطالعات و شناخت وضع موجود

تهیه نقشه های پایه

۳-۱) سازه
۳-۲) پی
۳-۳) عناصر عمودی
۴-۳) عناصر افقی

۳-۴-۱) تاق ها

۳-۴-۲) گنبد

۴-۴-۳) پوشش های تخت

۳-۳) مطالعات معماری

۳-۳-۳-۱) تزئینات اجر

۳-۳-۳-۲) تزئینات سنگی

۳-۳-۳-۳) تزئینات گچی

۳-۳-۳-۴) تزئینات چوبی

۳-۳-۳-۵) تزئینات کاشی

۳-۳-۳-۶) تزئینات نقاشی

۳-۳-۳-۷) تزئینات شیشه ایی

۳-۳-۳-۸) تزئینات فلزی

۳-۴) تاسیسات

۳-۵) شناخت عماکردهای فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و …

گام چهارم : آسیب شناسی

۴-۱) ریشه آسیب های کالبدی در بنای تاریخی

۴-۲) سایر آسیب های وارد بر ابنیه تاریخی

۴-۳) رطوبت و ترک مهمترین عوامل ایجاد آسیب

       ۴-۳-۱) رطوبت

۴-۳-۱-۱) عوارض نم صعودی

۴ -۳-۱-۲) عوارض نم نزولی

۴-۳-۱-۳) عوامل ایجاد نم صعودی

۴-۳-۱-۴) عوامل ایجاد نم نزولی

۴-۳-۱-۵) تخمین میزان رطوبت

       ۴-۳-۲) ترک

۴-۳-۲-۱) ترکهای عمیق

۴-۳-۲-۲) ترکهای سطحی

۴-۳-۲-۳) ترک در حد اجرا و اتصالات عناصر ساختمانی

     ۴-۳-۳) آسیب شناسی

۴-۳-۳-۱) آسیب شناسی عناصر سازه ایی

۴-۳-۳-۲) آسیب شناسی تزئینات

۴-۴) اسیب تاسیسات

گام پنجم :طرح رفع آسیب

۵-۱) طرح رفع اسیب

۵-۱-۱) رفع عوامل نم صعودی

۵-۱-۲) رفع عوامل نم نزولی

۵-۲) طرح رفع آسیب ترک

۵-۲-۱) رفع عوامل ایجاد ترکهای عمیق

۵-۲-۱-۱) رفع عوارض ناشی از ترکهای عمیق

۵-۲-۲) رفع  عوامل ایجاد ترکهای سطحی

۵-۲-۳) رفع عوامل ایجاد ترک در حد اجزا و اتصالات عناصر ساختمانی

۵-۲-۳-۱) رفع عوارض ناشی از آسیب

۵-۳) رفع آسیب عناصر سازه ایی

۵-۳-۱) رفع آسیب پی

۵-۳-۱-۱) رفع عوامل آسیب رسان به پی

۵-۳-۱-۲) رفع عوارض ناشی از آسیب پی

     ۵-۳-۲) رفع آسیب عناصز عمودی

۵-۳-۲-۱) رفع عوامل آسیب عناصر عمودی

۵-۳-۲-۲) رفع عوارض ناشی از آسیب

    ۵-۴) طرح رفع آسیب عناصر معماری

۵-۴-۱) طرح رفع آسیب معماری

۵-۴-۲) طرح رفع آسیب تزئینات وابسته به معماری

۵-۴-۳) مختصری از جزئیات طرح رفع آسیب تزئینات وابسته به معماری

۵-۵) طرح رفع آسیب تاسیسات

 

دانلود پروژه مرمت خانه بهنام / مرمت خانه بهنام تبریز / بازسازی خانه بهنام 

چکیده چند صفحه اول پروژه

بنای بهنام در اواخر زندیه و اوایل قاجاریه احداث گردید و البته مهمترین تغییرات صورت گرفته در بنا، پس از احداث آن، مربوط به دوره پهلوی است که شکل نمای آن به شیوه نماهای مرسوم در این دوره تغییرشکل می‌یابد.

دانلود پروژه مرمت خانه بهنام

دانلود پروژه مرمت خانه بهنام

الف. از زمان ساخت بنا تا اواخر قاجار:

این بنا یکی از قدیمی‌ترین و اصیل ‌ترین بناهای موجود در محله قدیمی مقصودیه است که البته تاریخ احداث آن از قدمتی بیشتر از شکل‌گیری بافت محله مقصودیه برخوردار است. با وجود قرار داشتن در محله مقصودیه، دسترسی به بنای بهنام از طریق کوچه مشیردفتر صورت می‌ گرفته است.مشیردفتر از عموزاده‌های اعتمادالدوله بوده است …….. ادامه دارد….

بنای بهنام در زمان حاج میرزا مهدی خان اعتماد دفتر (فرزند حاج میرزا اسحق‌خان مستوفی فرزند میرزا محمد مستوفی) و به دستور شخص او ساخته شده است…. ادامه دارد….

دانلود پروژه مرمت خانه بهنام / مرمت خانه بهنام تبریز / بازسازی خانه بهنام 

ب. بنای بهنام در دوره پهلوی:

در تاریخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه هزار و سیصد و پانزده هجری شمسی سه بنایی که بنام مجموعه خانه‌های اعتمادالدوله شهرت داشتند به آقای عیسی لیقوانی بهتویه (پیشخدمت خاصه سرکاری) منتقل گردیده است و ایشان در تاریخ ششم تیرماه هزار و سیصد و پانزده هجری شمسی یک دستگاه عمارت از ملک فوق را که مشتمل بر سه دستگاه از اندرونی و بیرونی و حیاط خلوت و حمام به ضمیمه آب‌انبار قورچی‌باشی بود به مبلغ دوازده هزار تومان به شخصی به نام میرجواد میرنظامی فروخته است.

آقای میرجواد میرنظامی بعد از تفکیک ملک فوق، در تاریخ بیست و چهارم مردادماه سال یکهزار و سیصد  نوزده هجری شمسی خانه بهنام را به آقای احمد حمیدیه انتقال داد. چهار سال پس از تملک بنا از سوی آقای حمیدیه، مرحوم حاج عباس بهنام دیزجی ملک فوق را در تاریخ اول اسفندماه سال هزار و سیصد و بیست و سه هجری شمسی از ایشان خریداری نموده و البته این بنا (بنام بهنام) تا آخر عمر محل سکونت مرحوم بهنام و همسر ایشان بوده است….. ادامه دارد….

دانلود پروژه مرمت خانه بهنام

دانلود پروژه مرمت خانه بهنام

ج. بنای بهنام در دوره بعد از انقلاب:

مرحوم بهنام در تاریخ سیزده آذرماه سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار هجری شمسی بنای محل سکونت خود (خانه بهنام) را به فرزندان و همسر خود منتقل نمودند و چند ماه بعد همسر مرحوم بهنام (خانم زهرا دیزجی)، یک و نیم دانگی که وی از بنای بهنام در تملک داشت را به فرزندان خود (لطیفه، محمد، مجید، اقدس، گهر و حمید) منتقل کرد.

نقشه های اتوکدی خانه بهنام

نقشه های اتوکدی خانه بهنام

مرحومه زهرا بهنام دیزجی تا زمان فوت خود در سال ۱۳۶۴ در این بنا سکونت داشت و پس از آن، تا تملک بنا توسط دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تغییر و مرمت در بنا صورت نگرفت و تنها فعالیت‌های صورت گرفته بر روی بنا تعمیرات جزئی و نیز تجدید کاه‌گل پشت‌بام بوده است. در زمان جنگ ایران و عراق، به سبب اصابت بمب به پشت خانه صدقیانی که در همسایگی این بنا واقع شده است، آسیبهای جزئی به بنای بهنام وارد آمد که مورد تعمیر قرار گرفت…… ادامه دارد….

دانلود پروژه مرمت خانه بهنام / مرمت خانه بهنام تبریز / بازسازی خانه بهنام 

دانلود پروژه مرمت خانه بهنام

دانلود پروژه مرمت خانه بهنام

دانلود پروژه مرمت خانه بهنام

دانلود پروژه مرمت خانه بهنام

برای دانلود از منوی سمت راست اقدام نمائید.

دیگر پروژه های مرمت