طراحی ساختمان انرژی صفر

دانلود پروژه ساختمان انرژی صفر به صورت اتوکد dwg – پلان – نما – برش / اصول طراحی ساختمان انرژی صفر

دانلود پروژه طراحی ساختمان انرژی صفر

دانلود پروژه طراحی ساختمان انرژی صفر

اصول طراحی 

اصول طراحی ساختمان انرژی صفر

علاوه بر رعایت موارد معمول در ساختمان­های متداول، موارد ویژه دیگری نیز باید در نظر گرفته شود. از آنجا که انرژی مصرف شده در این ساختمان باید با استفاده از انواع روشهای ممکن تولید و تامین گردد، لذا استفاده بیشتر انرژی در ساختمان، معادل با بزرگ شدن ظرفیت تولید انرژی در ساختمان می‌گردد، که چنانچه این موضوع از نظر فنی مقدور باشد، شرایط اقتصادی طرح مانع از انجام آن خواهد شد. بر این اساس در طراحی ساختمانهای انرژی صفر اصولی به شرح ذیل مورد نظر قرار می‌گیرد.

طراحی ساختمان انرژی صفر

  • – شناخت لازم و کافی از اقلیم
  • – بررسی دقیق محیط اطراف ساختمان ( درختان، ساختمانها و …)
  • – تمرکز بر طراحی غیر فعال و کاهش نیاز انرژی ساختمان (عایق‌کاری مناسب، سایبان، تهویه طبیعی و بهره‌گیری از نور روز)
  • – بهره‌گیری از سیستمهای کارامد ( راندمان،COPوEERبالاتر در سیستمهای الکتریکی و مکانیکی، چراغها و لامپهای پربازده)
  • – بهره‌گیری از انرژیهای تجدیدپذیر و تولید انرژی

دسته بندی ساختمانهای انرژی صفر

این ساختمانها دسته‌بندی و تعریفهای متفاوتی دارند که مهترین آنها ساختمانی است که بدون تبادل انرژی با شبکه، تمامی نیازهای انرژی را خود تامین می‌کند و دیگری که در آن مباحث اقتصادی لحاظ شده است، ساختمانی است که تراز تبادل انرژی سالانه آن با شبکه صفر باشد. طراحی در این ساختمانها همانگونه که در شکل نشان داده شده است به اینگونه است که برای دستیابی به یک ساختمان انرژی صفر لازم است ابتدا با بهره‌گیری از سیستمهای غیر فعال، نیاز انرژی ساختمان را کاهش داد و در ادامه با انتخاب تجهیزات مکانیکی و الکتریکی کارآمد، مصرف انرژی ساختمان را به حداقل کاهش داد. در نهایت با بکارگیری انواع سیستمهای تولید انرژی با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، جهت دستیابی به رویکرد انرژی صفر، معادل مصرف سالانه انرژی ساختمان، انرژی را در محل تولید نمود.

طراحی ساختمان انرژی صفر

براین اساس خانه انرژی بمنظور طراحی ساختمانهای انرژی صفر سعی می نماید تا با بهره گیری از جدیدترین متدها و استانداردها نظیر ASHRAE 90.1،ASHRAE AEDG،IECCو … میزان نیاز انرژی ساختمان را به حداقل برساند و بعد از آن با استفاده از انواع نرمافزارهای شبیه‌سازی زمانمند عملکرد ساختمان نظیرIES VEوDesign Builder رفتار حرارتی ساختمان را در زمانهای مختلف بررسی و مصرف دقیق انرژی ساختمان را تعیین نماید. در ادامه با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نظیرPVSOLوT*SOLمیزان تولید انرژی سالانه در ساختمان تعیین می‌گردد و با بهبود شرایط مصرف و تولید، تراز انرژی سالانه ساختمان صفر می گردد.

طراحی ساختمان انرژی صفر طراحی ساختمان انرژی صفر طراحی ساختمان انرژی صفر

طراحی ساختمان انرژی صفر طراحی ساختمان انرژی صفر طراحی ساختمان انرژی صفر

طراحی ساختمان انرژی صفر

دانلود یک نمونه پروژه ساختمان صفر  انرژی  از سمت راست همین صفحه

پروژه های دیگر معماری

مطالب دیگر در مورد این نوع ساختمان ها