دانلود پروژه راهسازی به صورت کامل

دانلود پروژه راهسازی / دانلود پروژه کامل راهسازی / جدول حجم عملیات خاکی / جدول بروکنر

دانلود پروژه راهسازی به صورت کامل / فایل های موجود : جدول بروکنر – پروفیل های عرضی – جدول حجم عملیات خاکی – متره و برآورد راهسازی

دانلود پروژه راهسازی

دانلود پروژه راهسازی

راهسازی از دروس دوره‌ی کارشناسی رشته‌ی عمران است که زمینه‌ای برای گرایش راهسازی در کارشناسی ارشد است.

این درس دارای پرو‌ژه‌ی پایانی است که به صورت یک درس یک واحدی ارائه می‌شود.

همچنین در کنکور کارشناسی ارشد به عنوان یکی از دروس طراحی دارای ۵ سوال است.

در انتهای این درس شما باید بتوانید به صورت دستی مراحل ایجاد یک مسیر راه را از ابتدا تا انتها طراحی کنید.

جزوه راهسازی که ارائه شده است به صورت تایپ شده آماده شده است.

  • درس راهسازی پنج فصل است و همه‌ی مباحث را پوشش می‌دهد.

سرفصل‌های جزوه را به با هم مرور می‌کنیم

فصل دوم:

مطالعات مسیر؛ تعاریف، مطالعات فازی. شناسایی و انتخاب واریانت

فصل سوم:

نقشه‌ی راه‌ها؛ پلان راه، پروفیل طولی، پروفیل عرضی، انواع قوس‌ها، ترسیم پروفایل

فصل چهارم:

  •  محاسبات حجم عملیات خاکی و منحنی بروکنر؛

تعاریف خاکریزی و خاکبرداری، روش‌های محاسبه‌ی سطح نیمرخ‌های عرضی، حمل خاک، عزم حمل و فاصله‌ی حمل متوسط، منحنی بروکنر، روش‌های ترسیم خط بهینه

فصل پنجم:

قوس‌های افقی؛ قوس‌ دایره‌ای ساده، ویژگی‌های قوس دایره‌ای و اجزای آن، روش‌های پیاده سازی ، شعاع حداقل، دور یا بر بلندی

فصل ششم:

  • قوس‌های قائم؛

تعیین طول خم کاسه‌ای، روابط پیاده سازی قوس قائم روی پروفیل طولی

  • قوس‌های اتصال(قوس‌های پیوندی یا ترانزیتی)؛

کلیات قوس‌های اتصال، مزایای استفاده، حداقل طول لازم برای قوس اتصال، معادلات عمومی حاکم، قوس کلوتئید، پارامتر‌های عملکردی و کنترلی و سرعت، رسم منحنی

فایل های موجود : جدول بروکنر – پروفیل های عرضی – جدول حجم عملیات خاکی – متره و برآورد راهسازی

دانلود پروژه راهسازی

دانلود پروژه راهسازی

دانلود این پروژه از منوی راست همین صفحه

دانلود دیگر پروژه های راه سازی

مطالب دیگر راه سازی