دانلود پایان نامه طراحی دانشکده هنر و معماری

دانلود پایان نامه طراحی دانشکده هنر و معماری / پایان نامه طراحی دانشکده هنر و معماری / دانلود رساله دانشکده هنر و معماری / رساله دانشکده هنر و معماری / نقشه های دانشکده هنر و معماری

دانلود پایان نامه طراحی دانشکده هنر و معماری به همراه فایل های اتوکدی – رندرها –رساله در ۲۱۷ صفحه ورد

توجه : پوستر های این پروژه به صورت اتوکدی می باشد.

دانلود پایان نامه طراحی دانشکده هنر و معماری

دانلود پایان نامه طراحی دانشکده هنر و معماری

چکیده

آغازی بر تحقق ایده ی طراحی دانشکده هنر و معماری

هنر قدرت هنرمند در نمایاندن احساس واندیشه خود است،به این ترتیب معمار به عنوان یک هنرمند موظف به ساماندهی فرم های مبتنی بر این ادراک خواهد بود که می تواند شامل اشکال و عملکردهای نوین وحاوی معانی ضمنی خود باشد .تعریف کردن مجموعه ای تحت عنوان دانشکده هنر ومعماری ،موضوعی که……

معماری

آنچه که امروز ما از آن به عنوان معماری یاد می کنیم در حقیقت یا وامدار گذشته خودمان است ویا از آن سوی مرزها بر ما وارد گشته است .

عکس العمل ها در مواجه با این گونه دگرگونی که این چنین بر ما وارد می شود باید به گونه ای باشد که پیوند انسانها را با گذشته خود نابود نسازد….

این مطالب از بعدی وجه تمایز موضوعات هنری از غیرهنری است و حساسیت آموزش رشته هایی را همچون معماری نشان می­دهد……….

بنابراین مسئولیتی حساس و ظریف بر عهده دانشکده­ای معماری کشور میباشد آیا این حساسیت در طراحی فضای آموزشی آن تأثیری می­گذارد؟

دانلود پایان نامه طراحی دانشکده هنر و معماری / پایان نامه طراحی دانشکده هنر و معماری / دانلود رساله دانشکده هنر و معماری / رساله دانشکده هنر و معماری / نقشه های دانشکده هنر و معماری

مقدمه:

اهداف طراحی دانشکده هنر ومعماری

۱٫شاخص ونمادین شدن مجموعه دانشکده در شهر به عنوان مکان فرهنگی هنری

۲٫مطلوبیت و دلنشینی مجموعه از جنبه های زیبایی شناختی کنار کارکرد درست برای دانشجویان .

۳٫ایجاد محیطی سرشار از سرزندگی وپویندگی با انتخاب عناصر حرکات وفضاهای خاص

۴٫خلق فضاهای ویژه ومنحصر بفرد برای لحظات آرامش تفکروتعقل ،گردهم ایی،تفریح وتنوع،رفع خستگی واستراحت

و….برای دانشجویان وبطور کلی فضاهاییکه دانشجویان فارغ از دغدغه های بیرون کار ودرس باشند.

۵٫به یاد ماندنی شدن مجموعه با خصوصیات منحصر بفرد خود.

۶٫تامین نیازهای فضایی جهت آموزش بهتر………….

پایان نامه طراحی دانشکده هنر و معماری

پایان نامه دانشکده هنر و معماری

فهرست مطالب به صورت خلاصه:

فصل دوم. ۱

۱- ۲هنر چیست؟. ۱

۲-۲ تعریف هنر. ۱

۲-۳ دسته بندی هنرها ۲

هنرهای پلاستیک و فنوتیک… ۲

۲-۴ ریشههای هنر. ۳

۲- سخنوری.. ۳

۳- موسیقی.. ۴

۴- نقاشی و مجسمه سازی.. ۴

۲-۵ حس زیبایی.. ۴

۲-۶ زیبایی.. ۵

۲-۷ تمایز هنر و زیبائی: ۶

۲-۸ هنر ایرانی: ۶

معماری.. ۷

۲-۹- درباره معماری.. ۸

۲-۱۰- هنر بودن معماری.. ۱۰

۲-۱۱- تعلیم و تربیت معمار. ۱۲

۲-۱۲- نگرشی به روش آموزش معماری در گذشته و حال. ۱۵

تاریخچه آموزش معماری.. ۱۸

۳-۱تاریخچه دانشگاه در غرب و جهان. ۱۸

۳-۱-۱ بوزار فرانسه. ۲۰

۳-۱-۲ باهاوس… ۲۰

هدف دوره آموزشی باهاوس… ۲۴

۳-۱-۳ دانشگاه معماری لندن. ۲۵

۳-۱-۴ مدارس معماری ایتالیا ۲۵

۳-۱-۵ روش آموزش معماری در آمریکای شمالی.. ۲۵

۳-۲ بررسی سیستم ها و اهداف آموزشی در دانشکده های مهم خارج از کشور. ۲۷

۳-۲-۱ دانشگاه برکلی آمریکا : ۲۷

تفاوت آموزش رشته معماری در ایران وآمریکا : ۲۸

۳-۲-۲ دانشگاه معماری A.A. 29

۳-۲-۳دانشکده MIT. 37

۳-۲-۴ انستیتو شاهزاده ویلز : ۳۹

۳-۲-۵ :دانشگاه اورگن : ۴۰

۳ . تاریخچه آموزش عالی در ایران. ۴۱

۳-۴انگیزه های ایجاد دانشگاه تهران : ۴۲

بررسی تجارب جهانی (نمونه های موردی ) ۴۵

۴-۱ دانشگاه هنر توکیو. ۴۵

۴-۲ دانشگاه هنر ومعماری سین سیناتی.. ۵۱

۴-۳  دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی.. ۵۴

۴-۳-۱ تحلیل کالبدی دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی : ۵۵

۴-۳-۱- ۱ آتلیه: ۵۵

۴-۳-۱-۲ سرسرای دانشکده : ۵۶

۴-۳-۱-۳ ورودی دانشگاه : ۵۷

۴-۴دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران. ۵۷

فصل پنجم. ۵۹

۵-۱سازمان یابی فضائی کل دانشگاه ۵۹

۵-۱-۱- سازمان یابی قضائی کاملاً متمرکز. ۶۰

۵-۱-۲- سازمان یابی فضائی نیمه متمرکز. ۶۰

۵-۱-۳- سازمانیابی فضائی کاملاً پراکنده ۶۱

۵-۱-۵- سازمان یابی فضائی به شکل تقسیم دانشگاهی.. ۶۳

۵-۱-۶- سازمانیابی فضائی کلی به شکل گسترده منطقهای.. ۶۳

۵-۲- شناسائی طراحی دانشگاهی.. ۶۴

۵-۲-۱- گسترش خطی.. ۶۵

۵-۲-۲- گسترش شبکهای (یا شطرنجی) ۶۵

۵-۲-۳- گسترش مرکزی (یا متمرکز) ۶۵

۵-۲-۴- گسترش گلبرگی.. ۶۵

۵-۲-۵- گسترش مولکولی (یا پراکنده) ۶۶

۵-۲-۶- گسترش صلیبی.. ۶۶

راهنمای طراحی وطراحی اقلیمی در ساختمانهای آموزشی.. ۷۱

۵-۳- نورپردازی طبیعی.. ۷۱

۵-۴- کنترل تابش آفتاب بر جدارههای شفاف ساختمان. ۷۴

۵-۵- سازماندهی پلان، فرم کالبدی و بافت مجموعه ساختمانی.. ۷۴

۵-۶- مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی.. ۷۵

فصل ششم. ۷۸

شناخت منطقه و ویژگیهای آن. ۷۸

۶-۱- چگونگی شکل گیری شهر  : ۷۸

۶-۱-۱- جمعیت و پراکندگی آن: ۷۹

۶-۱-۲- شمار نیروی انسانی شهر و تحول آن : ۸۰

۶-۱-۳- آموزش: ۸۰

۶-۲- مشخصات جغرافیائی استان .. ۸۰

۶-۲- موقعیت، حدود و وسعت شهرستان ۸۱

۶-۳- اقلیم و آب و هوای . ۸۲

۶-۳-۲- دما ۸۳

۶-۳-۳- بارندگی.. ۸۴

۶-۳-۴ بررسی تبخیر. ۸۵

۶-۳-۵- باد. ۸۵

۶-۳-۶- تابش خورشید. ۸۶

۶-۴- وضعیت زمین شناختی شهرستان  ۸۹

۶-۵- وضعیت دسترسی در شهرستان ۸۹

فصل هفتم. ۹۱

شرح برنامه دانشکده معماری و شهر سازی.. ۹۱

دانشکده معماری.. ۹۳

۷-۱- آشنایی با رشته های آموزشی.. ۹۳

تعریف و هدف.. ۹۳

– شکل و نظام آموزش… ۹۵

نقش و توانایی.. ۹۵

فضای آموزشی مطلوب.. ۹۶

دوره های آزاد آموزشی.. ۱۰۱

حوزه های تشکیل دهنده رشته معماری.. ۱۰۲

حوزه فن ساختمان. ۱۰۳

حوزه تاریخ معماری و مرمت و احیای ابنیه و بافتها ۱۰۴

حوزه های مجتمع های زیستی.. ۱۰۴

رشته طراحی شهری و برنامه ریزی شهری.. ۱۰۶

– ضوابط انتخاب دانشجو. ۱۰۸

۱- شاخه برنامه ریزی.. ۱۰۸

۲- شاخه طراحی شهری.. ۱۰۹

طرحی محیط زیست.. ۱۰۹

کاربری حرفه ای.. ۱۰۹

نقش و توانایی.. ۱۱۰

دوره مرمت واحیای بناها و بافتهای تاریخی.. ۱۱۱

۷-۲- نحوه تشکیل فضایی یک دانشکده معماری.. ۱۱۲

۷-۲-۱ – فضاهای آموزشی.. ۱۱۴

۷-۲-۱-۱- آموزش عملی.. ۱۱۴

۷-۲-کلاس های عملی.. ۱۱۵

۷-۲-۱-۱- آموزش عملی.. ۱۱۵

۷-۲-۱-۲- اموزش نظری.. ۱۱۶

۷-۲-۲ فضاهای کمک اموزشی.. ۱۱۹

مشخصات عمومی آتلیه ها و کارگاههای طراحی.. ۱۲۲

۷-۲-۱-۲- آموزش نظری.. ۱۲۷

ب- خصوصیات مشترک کلاس‌های درس… ۱۲۸

۷-۲-۲ فضاهای کمک آموزشی.. ۱۳۰

۷-۲-۲-۱- کتابخانه تخصصی.. ۱۳۱

۷-۲-۲-۴- آمفی تاتر و سالن اجتماعات: ۱۳۹

۷-۲-۲-۵- بخش طراحی کامپیوتری.. ۱۴۲

۷-۲-۲-۶- آتلیه عکاسی.. ۱۴۳

۷-۲-۲-۷- آزمایشگاههای تحقیقاتی.. ۱۴۵

۷-۲-۲-۷-۱ آزمایشگاه ساختمان. ۱۴۵

۷-۲-۲-۷-۲-آزمایشگاه مرمت.. ۱۴۵

۷-۲-۲-۸- دفتر فنی.. ۱۴۶

۷-۲-۲-۹- کارگاههای کمک آموزشی.. ۱۴۷

۷-۲-۲-۹-۱ کارگاه ساختمان. ۱۴۹

۷-۲-۲-۹-۲ کارگاه سفال و سرامیک… ۱۴۹

۷-۲-۲-۹-۳ کارگاه چوب.. ۱۵۰

۷-۲-۲-۹-۴ کارگاه فلز. ۱۵۰

۷-۲-۳- فضاهای خدماتی.. ۱۵۱

۷-۲-۳-۱- تسیهلات رفاهی.. ۱۵۱

۷-۲-۴-  مجموعه اداری دانشکده ۱۵۶

۸-۱سازه ۱۶۶

۸-۲ نازک کاری : ۱۶۷

۸-۳سیستم تاسیسات : ۱۶۸

فصل نهم:تحلیل سایت.. ۱۷۰

۹-۱ سایت شناسی.. ۱۷۰

تحلیل سایت.. ۱۷۱

۹-۲ محل و موقعیت زمین دانشگاه : ۱۷۱

۹-۳ موقعیت زمین نسبت به مناطق همجوار. ۱۷۲

۹-۴ شکل هندسی زمین ومناطق همجوار ان. ۱۷۲

۹-۵ بررسی وضعیت اقلیمی در سایت دانشگاه ۱۷۲

۹-۶ عوامل مصنوعی زمین.. ۱۷۳

۹-۷ دسترسی ها ۱۷۳

۹-۸ بررسی طرح استقرار و جا نمایی دانشکده ۱۷۳

۹-۹ اصول و روش طراحی   ۱۷۵

نقشه های دانشکده هنر و معماری

نقشه های دانشکده هنر و معماری

 

دانلود رساله دانشکده هنر و معماری

دانلود رساله دانشکده هنر و معماری

دانلود رساله دانشکده هنر و معماری

دانلود رساله دانشکده هنر و معماری

دانلود رساله دانشکده هنر و معماری

دانلود رساله دانشکده هنر و معماری

دانلود رساله دانشکده هنر و معماری

دانلود رساله دانشکده هنر و معماری

برای دانلود از منوی سمت راست اقدام نمائید.

پایان نامه های دیگر

مطالب دیگر در مورد دانشکده هنر و معماری