شماره پشتیبانی : تلگرام 09387422398
قیمت محصول :     5000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
135 views 0
 • تاریخ ارائه محصول : ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۷
 • امتیاز کاربران :
  Rate this post

طرح توجیهی تولید آنزیم های صنعتی

Rate this post

طرح توجیهی تولید آنزیم های صنعتی | تولید آنزیم های صنعتی | آنزیم صنعتی | آنزیم

طرح توجیهی تولید آنزیم های صنعتی

مقدمه

آنزیمها قادرند به طور اختصاصی در تغییر همۀ ماکرومول کولهای بیولوژیکی اصلی، پروتئینها، هیدارتهای
کربن، چربیها و اسیدهای نوکلئیک و نیز مولکولهای کوچکتر نظیر اسیدهای آمینه، قندها و ویتامینه ا دخالت
نمایند. مواد خام در ابتدای هر خط فرآیند غذایی ، حاوی دامنۀ گسترده ای از آنزیمهای با منشاء درونی است…

نام محصول

برای واژۀ آنزیم تعریف روشنی وجود ندارد . شاید بهترین تعریف ارائه شده این است که در آن ، آنزیم به عنوان “یک پروتئین با خواص کاتالیزوری ناشی از قدرت فعالیت ویژۀ آن” تعریف گردیده است…

طرح توجیحی تولید آنزیم های صنعتی

کاربرد محصول

آنزیم ها در ک اربرد کلی، به خصوص برای توصیف کاتالیزهای بیولوژیکی با منشاء پروتئینی همچنان مورد استفاده قرار گیرد…

واقعیت این است که آنزیمها به خاطر قابلیت آنها به عنوان کاتالیستهای بیولوژیکی مورد توجه هستند…

خالص سازی و سنجش آنزیم ها

به دلایل اقتصادی همیشه بهتر است تا حد ممکن از داشت ن آنزیم های خالص صرف نظر کرد . عصاره های آنزیمی، معمولاً حاوی آنزیمی متفاوتی بوده و جداسازی آنها اغلب مشکل و گران تمام می شود . روشهای مختلفی برای خالص سازی آنزیم و جود دارد….

طبقه بندی محصول

طبقه بندی آنزیم ها بر پایه سیستمی است که نخستین بار توسط اتحادیه بین المللی بیوشیمی ارائه شد
۱۹۷۹ . شش گروه عمده وجود دارند که براساس نوع واکنشی که کاتالیز می کنند، طبقه بندی می شوند:

 1. اکسیدوردوکتازها
 2. ترانسفرازها
 3. هیدرولازها
 4. لیازها
 5. ایزومرازها
 6. لیگازها

مشخصات فنی محصول

کینتیک آنزیمها:
کینتیک آنزیم عبارت است از مطالعۀ آنزیمها در عمل . فعالیت آنزیم از عوامل مختلفی نظیر غلظت آنزیم، غلظت سوبسترا، شرایط محیطی از نظر ph ، دما، رطوبت و مقاومت یونی و حضور یا عدم حضور مواد بازدارنده، فعال کننده یا عوامل کمک ی (کوفاکتورها) تأثیر می پذیرد…

بسته بندی محصول

فرآورده های آنزیمی باید در بسته هائی از جنس مجاز و نفوذ ناپذیر که کیفیت آن را تا زمان مصرف در برابر
تغییرات کیفی و ضربه پذیری حفظ نماید، بسته بندی گردند….

طرح توجیحی تولید آنزیم های صنعتی

بررسی بازار و قیمت فروش

در این ارتباط با در نظر گرفتن ویژگیهای خاص هر صنعت، وضعیت تولیدات داخلی و میزان مصارف و نیازهای داخلی (بر مبنای انواع کاربرد محصول ) مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و با تعیین میزان کمبود تولید داخلی محصول، باید سهم قابل کسب بازار برای
واحدهای جدید ارزیابی گردد….

معرفی روش های مختلف تولید

در این فایل روش های مختلف تولید آنزیم به طور کامل و با بررسی همه جوانب توضیح داده شده است…

خرید
 • قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
 • بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
 • بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

__(Comments are closed.,'kubrick')


0